Tervetuloa Jyväskylään 10.-12.10.2019!

Reikäkorteista digiaikaan

Olet täällä

Reikäkorteista digiaikaan -kirja on katsaus Maatalouden Laskentakeskus kohta 60 vuoden mittaiseen historiaan. Se on elävä kuvaus automaattisessa tietojenkäsittelyssä reikäkorttikauden jälkeen tapahtuneesta uskomattomasta laajentumisesta kaikkialla jokapäiväiseksi digi-ilmiöksi. Laskentakeskus on ollut maatalouden tietoteknologisen kehityksen suunnan muodostaja. Laskentakeskukseen keskitetyt ja mittavat maatalouden tietokannat ovat olleet vankka tuki neuvonnalle, suunnittelulle ja tulosten seirannalle sekä ehtymätön tietolähde tutkimukselle.

Sodan raunioista kohoamassa olevassa Suomessa maatalouden arvostus oli korkealla 1940 ja 50 -luvulla. Noille vuosikymmenelle osuvat kaksi myöhemmin sekä elinkeinoon että koko yhteiskuntaan vaikuttanutta megatrendiä: tietotekniikan ja geenitekniikan oraiden esille tulo. Molemmista kasvoi vähitellen kaikkea elämää koskettavia uudistuksia. Tietotekniikan automaatio käynnistyi tuolloin ns. reikäkorttijärjestelmien myötä ja geenitekniikan hyväksikäyttö nousi tavallaan sen aikaisen veriryhmätutkimusten jatkeeksi. Edellisestä kehittyi nopeasti nykyisin joka paikan arkeen kuuluva tietoteknologia ja jälkimmäisestä varman tunnistustiedon lisäksi sairastumisriskien, jalostusarvojen ja jopa eliniän ennusteita tuottava genomitutkimus ja genomijalostus.

Maatalouselinkeinon ensimmäisiä askelia tietoautoautomaation rappusilla otettiin Keinosiemennysyhdistysten Liiton palkattua vuoden 1958 alusta alkaen kaksi karjatalousteknikkoa hoitamaan Uudenmaan Keinosiemennysyhdistyksen keinosiemennystapahtumien rekisteröintiä Maatalouden Tutkimuskeskuksen kotieläinjalostuslaitoksella Tikkurilassa. Ensisijainen tavoite tässä yhteydessä oli osoittaa uuden keinosiemennystekniikan tuloksellisuus aikaisempaan kyläsonniosuuskuntamalliin verrattuna. Tuon ajan avointa ennakkoluulottomuutta osoittaa se, että uuden lisääntymisteknologian edullisuutta keksittiin perustella uutta tiedonhallintatekniikkaa hyödyntämällä.

Toiminta keskittyi alkuvuosina kotieläintalouden palveluihin, mutta jo 1970-luvulla maatilojen talousseurannan ja kasvintuotannon tietokoneohjelmista kehittyi tärkeä osa palvelutarjontaa. Heti 1980 luvun alkuvuosian käyttöön tulivat neuvojapäätteet, joiden kautta saatiin yhteys keskuskoneeseen suoraan maatiloilta. Tämä oli alku nykyisin jokapäiväiselle internetin käytölle. Samalla se oli alku sille, että viljelijöiden omatoiminen ajantasaisten maatilaohjelmapalvelujen käyttö tuli mahdolliseksi sekä PC- että mobiililaitteiden välityksellä.

Osakeyhtiönä Maatalouden Laskentakeskus on toiminut jo 30 vuotta. Kirjassa kerrotaan sekä Laskentakeskuksesta yrityksenä että sen tuottamien ja ylläpitämien tietojärjestelmien ja tiedonkäsittelylaitteistojen kehitysvaiheista. Kirja lukuisat haastattelujaksot antavat hyvä kuvan myös henkilöistä, jotka ovat olleet tämän innovatiivisen kehityskaaren luojia.

Lisätietoja:
Jouko Syväjärvi
puh. 040 045 3128
jouko.syvajarvi@elisanet.fi