Kiitos Tampere 2017! Ensi vuonna Jyväskylä 11.-13.10.2018

Alueviraston tiedote markkinavalvonnasta 25.9.2017

Olet täällä

MESSUTIEDOTE
KoneAgria 2017 Tampere

Markkinavalvontatarkastuksia KoneAgria näyttelyssä Tampereella 12.-13.10.2017
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelutarkastajat tekevät KoneAgria näyttelyssä tarkastuksia näytteillä oleviin tuotteisiin, eli koneisiin ja laitteisiin. Tarkastuksilla selvitellään, onko tuote laillisesti markkinoilla ja täyttääkö se sille asetetut vaatimukset. Tuotteita sekä niissä olevia merkintöjä sekä osia asiakirjoista valokuvataan tarpeen mukaan tarkastuksia varten.
Työsuojeluhallinnon markkinavalvonnalla huolehditaan siitä, että työkäyttöön tarkoitetut koneet ja laitteet ovat vaatimusten mukaisia. Valvonta kohdistuu yleensä valmistajaan, maahantuojaan tai myyjään, joka on saattanut tuotteen markkinoille. Sen tavoitteena on varmistaa työssä käytettävien työvälineiden turvallisuus. Suomen markkinavalvonta on osa koko Euroopan unionin alueella tapahtuvaa valvontaa.
 
Messuille tuotteen esille tuovan tahon tulee huolehtia, että
- tuotteen turvallisuudessa ei ole ilmiselvää puutetta
- tuotteen mukana on asianmukaiset suomen- ja ruotsinkieliset ohjeet
- tuotteessa on vaatimustenmukaisuuden osoittava merkintä ja siitä on saatavissa vaatimustenmukaisuuden osoittavat asiakirjat, esimerkiksi että
  • tuotteessa on CE-merkintä
  • tuotteen mukana on EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus (suomen- ja ruotsinkielinen)
  • koneen vaaroista varoittavat merkinnät ovat suomen ja ruotsin kielellä tai ilmaistuina helposti ymmärrettävin yksikäsitteisin symbolein tai kuvatunnuksin.
- tuotteessa, joka ei näyttelyvaiheessa täytä kaikkia sitä koskevia vaatimuksia, on siitä ilmoitus (esim. prototyyppi tai koneen toiminnan esittely ilman siihen kuuluvia suojarakenteita). Lisäksi tällaisen tuotteen näytteilleasettajan tulee huolehtia, että tuote on turvallinen näytteillä ollessaan.
Säännökset:
Laki eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta 1016/2004
Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta 400/2008

Lisätietoja:

Ylitarkastaja, Kati Tikkanen, puh 0295 018 733, työsuojelun vastuualue, Länsi-ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto