Tervetuloa Jyväskylään 10.-12.10.2019!

AVI:n markkinavalvontatarkastukset KoneAgriassa

Olet täällä

AVI on julkaissut 8.10.2018 tiedotteen KoneAgrian näytteilleasettajille:

Markkinavalvontatarkastuksia KoneAgria Jyväskylässä 11-13.10.2018.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelutarkastajat tekevät KoneAgria Jyväskylässä markkinavalvontatarkastuksia näytteillä oleviin tuotteisiin, eli koneisiin ja laitteisiin. Tarkastuksilla selvitellään, onko tuote laillisesti markkinoilla ja täyttääkö se sille asetetut vaatimukset. Tuotteita sekä niissä olevia merkintöjä sekä osia asiakirjoista valokuvataan tarpeen mukaan tarkastuksia varten.
 
Työsuojeluhallinnon markkinavalvonnalla huolehditaan siitä, että työkäyttöön tarkoitetut koneet ja laitteet ovat vaatimusten mukaisia. Valvonta kohdistuu yleensä valmistajaan, maahantuojaan tai myyjään, joka on saattanut tuotteen markkinoille. Sen tavoitteena on varmistaa työssä käytettävien työvälineiden turvallisuus. Suomen markkinavalvonta on osa koko Euroopan unionin alueella tapahtuvaa valvontaa.
 
Messuille tuotteen esille tuovan tahon tulee huolehtia, että
- tuotteen turvallisuudessa ei ole ilmiselvää puutetta
- tuotteen mukana on asianmukaiset suomen- ja ruotsinkieliset ohjeet
- tuotteessa on vaatimustenmukaisuuden osoittava merkintä ja siitä on saatavissa vaatimustenmukaisuuden osoittavat asiakirjat, esimerkiksi että
   > tuotteessa on CE-merkintä
   > tuotteen mukana on EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus (suomen- ja ruotsinkielinen)
   > koneen vaaroista varoittavat merkinnät ovat suomen ja ruotsin kielellä tai ilmaistuina helposti ymmärrettävin yksikäsitteisin symbolein tai kuvatunnuksin.
- tuotteessa, joka ei näyttelyvaiheessa täytä kaikkia sitä koskevia vaatimuksia, on siitä ilmoitus (esim. prototyyppi tai koneen toiminnan esittely ilman siihen kuuluvia suojarakenteita). Lisäksi tällaisen tuotteen näytteilleasettajan tulee huolehtia, että tuote on turvallinen näytteillä ollessaan.
 
Säännökset:
Laki eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta 1016/2004
Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta 400/2008
 
Lisätietoja:
Tarkastaja Mari Purmonen puh 0295 018 711
työsuojelun vastuualue
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto