KoneAgria 

Luomuseminaarissa asiantuntijat valottivat seosviljelyä monelta kantilta

Olet täällä

Sari Himanen luomuseminaarissa

Kuvassa Sari Himanen.

Vanhempi tutkija Sari Himanen kertoi seosviljelyn hyödystä. Seosviljely mahdollistaa kasvutekijöiden tehokkaamman hyödyntämisen. Lajit voivat vaikuttaa positiivisesti toisiinsa ja antavat satovarmuutta. Sari Himanen muistutti, että seosviljelyä suunniteltaessa kannattaa miettiä viljelyn tavoitteita ja lajien ominaisuuksia. Seoksella voidaan hoitaa maan rakennetta tai rikkakasvitilannetta. Palkokasvien käyttö seoksissa tuo biologisen typensidonnan kautta typpeä kasvustoon.

- Vähemmän huomiota on kiinnitetty siihen, että palkokasvit voivat tukea myös hyötyeliöiden, pölyttäjien ja tuholaisten luontaisten vihollisten esiintymiseen, Sari Himanen muistutti. Tutkimusten mukaan seosviljelyllä voidaan tuotantoa tehostaa ja saada myös taloudellisia hyötyjä.

Erikoistutkija Kaisa Kuoppala esitteli Mustialassa tehtyjä valkuaiskasveihin liittyviä koetuloksia. Vuonna 2015 tehtiin härkäpavun lajikevertailuja kokoviljasäilörehun tuotannossa ja palkoviljojen murskesäilöntäkokeita. Tänä vuonna tutkittiin herneen viljelyä puhdas- ja seoskasvustoina. Kokeiden tuloksia löytyy Valkuaisfoorumin sivuilta. Kaisa Kuoppala kertoi, että korjuuajankohdan suhteen joutuu tekemään tasapainoilua sadon määrän, sulavuuden ja korjuutappioiden suhteen.
- Kannattaa kuitenkin korjata, kun lehdet ovat vielä vihreitä, hän huomautti.

Kaisa Kuoppala

ProAgria Etelä-Pohjanmaan luomuasiantuntija Erkki Vihonen kertoi valkuaiskasviseosten viljelystä. Hän muistutti, että valkuaiskasveille löytyy markkinoita. Yksinomaan Etelä-Pohjanmaan puolella tarvitaan jo nyt lisää valkuaista ja viljaa ja tarve kasvaa joka vuosi.

Erkki Vihonen

Sampo Järnefelt Soilfood Oy:stä muistutti mieliin, että maan rakenteeseen vaikuttaa maan vesitalous, pinnanmuotoilu, oikea töiden ajoitus ja monipuolinen viljelykierto. Hiilen määrä maaperässä on vähentynyt ja maan rakenne heikkenee herkästi, mutta sen parantaminen on hidas prosessi. Soilfood Oy on kierrätyslannoitteiden ja maanparannusaineiden toimittaja, jonka tuotteista osa käy luomutuotantoonkin. Järnefeltin mukaan maanparannuksen ja kierrätysravinteiden arvoa ei vielä tiedosteta, varsinkaan tavanomaisen viljelyn puolella.

Sampo Järnefelt

Luomuseminaarin materiaalit tulevat luettavaksi Luomuliiton sivuille.