KoneAgria 

Millä korvata maidon hinnan putoamista?

Olet täällä

Lindell Whitelock, KoneAgria 2018, kuva Heikki Sulander

Johtamiskonsultti Lindell Whitelock Wisconsinista Yhdysvalloista esiintyi torstaina 11.10.2018 Maitoyrittäjät ry:n järjestämässä seminaarissa KoneAgriassa.

Whitelockin mukaan maitoyrittäjien tulee keskittyä niihin asioihin, joihin he voivat itse vaikuttaa. Viljelijä ei voi paljoakaan vaikuttaa politiikkaan tai maidon hintaan, mutta mm. karjan uudistamiseen voi. Uudistamisessa on useita säästömahdollisuuksia.

Hiehon pitäisi tuottaa maitoa 22 kuukauden ikäisenä. Jotta tämä olisi mahdollista, vuoden ikäisenä eläimellä pitäisi olla 55 % täysi-ikäisen eläimen painosta. Tämä johtaa edelleen siihen, että vasikan kasvu on turvattava heti syntymästä lähtien. Säästöä saadaan myös siitä, että ei kasvateta karjan uudistamisen näkökulmasta tarpeettomia hiehoja.

Jos voit mitata, voit parantaa

Whitelock nosti esiin tutun totuuden mittaamisesta ja parantamisesta.

- Jos voit mitata, niin voit parantaa, hän sanoi. Hän kehotti kiinnittämään huomiota mm. maidon solulukuun, energiakorjattuun maitomäärään, kuolleisuuteen, tiinehtyvyyteen sekä eläinten kestävyyteen.

Tavoite vasikkakuolleisuudessa on 1,2 - 2,2 %. Kuolleisuus kertoo suoraan yrityksen käytänteistä. Aina kun eläin kuolee, syy pitäisi kirjata. Kun tiedetään syy, päästään muuttamaan käytänteitä hyvään suuntaan.

Suomalaisen maidontuotannon vahvuuksiksi Whitelock mainitsi maidon suuren kulutuksen/henkilö, noususuuntaisen keskituotoksen, parantuneen tiinehtyvyyden sekä laskusuunnassa olevan solumäärän.

 

Kuva: Heikki Sulander