KoneAgria 

Omavarainen maatila

Olet täällä

 - Energiaomavaraisuus maatilalla tarkoittaa sitä, että tila tuottaa yhtä paljon energiaa kuin kuluttaa.

Näin aloitti JAMKin Biotalousinstituutin asiantuntija Jyrki Kataja oman luentonsa torstaina 12.10. KoneAgriassa pidetyssä seminaarissa.

Suomessa maatiloilla eniten energiaa saadaan puusta, toiseksi eniten polttoöljystä ja kolmanneksi eniten sähköstä. Polttoöljystä 72,6 % käytetään erilaisissa moottoreissa ja 20,8 % kuivureissa. 

Kataja tarkasteli esityksessään energian kulutusta kahden esimerkkitilan, vilja- ja lypsykarjatilan, kautta. Esimerkeistä kävi ilmi mm. se, että lypsykarjatilalla polttoöljyä kuluu todella paljon liikenteeseen. Lypsykarjatilalla voi olla hetkittäisiä isoja (sähkön)kulutuspiikkejä esim. jonkin laitteen käynnistyessä. Viljatilalla iso energiankäyttö painottuu syksyyn, kun korjataan ja kuivataan sato ja tehdään syysmuokkaustyöt.

Energian tuotannon ja kulutuksen tasapaino

Ongelmaksi energiaomavaraisuutta tavoiteltaessa muodostuu se, kuinka voidaan tasapainottaa energian tuotanto ja kulutus. Siihen voidaan pyrkiä tilatasolla käyttämällä eri energiantuotantomenetelmiä, kuten esim., lypsykarjatilalla kesällä aurinkopaneeleja ja talvella biokaasua. Toinen vaihtoehto on, että muodostetaan yhteenliittymä, jotta saadaan yhtä tilaa isommat resurssit käyttöön.

Katajan mukaan tilan energiaomavaraisuus toteutuu vain erikoistapauksissa niin, että tila tuottaa kaiken tarvitsemansa energian itse. Energiaomavaraisuus saavutetaan silloin, kun myydään energiaa omaa käyttöä vastaava määrä. Energiaomavaraisuuteen voi päästä myös myymällä osa itse tuotetusta energiasta, samalla kuitenkin käyttäen osa itse.

Energiatehokas ja omavarainen maatila -seminaarin järjesti Suomen metsäkeskuksen Lähienergialla omavaraisuuteen -hanke. Tilaisuudessa esiintyivät Jyrki Katajan lisäksi Jyrki Raitila Tekniikan Tutkimuskeskus VTT Oy:stä,  Hannariina Honkanen Teollisuustekniikka JAMKista sekä Hannes Tuohiniitty Bioenergia ry:stä.

Kuva: Heikki Sulander