KoneAgria 2019 kiittää!

Turvallisuus

Olet täällä

Pyydämme huomiomaan seuraavat turvallisuuteen liittyvät asiat

  • suojatkaa hydrauliikan liittimet esimerkiksi muovipusseilla, jottei lattioille tipu öljyä
  • jos nostatte hydrauliikan avulla laitteita ylös (esim. kipit, kurottajat), tarvitaan mekaaninen tuki varmistamaaan ylhäällä pysyminen
  • suojatkaa terävät kulmat ja piikit pehmusteilla tai turva-alueilla, jotteivat kävijät loukkaa itseään
  • pakkaustarvikkeita (pahveja, kuormalavoja) ei saa varastoida osastoilla eikä osastojen takana. Jos tarvitsette varastointia, ottakaa yhteyttä Suomen Messulogistiikkaan.

KoneAgrian henkilöstö seuraa tilannetta ja tarvittaessa huomauttaa tarvittavista turvallisuustoimenpiteistä. Niitä on syytä noudattaa.

Paviljongin info Piippukadun puolella toimii turvallisuuskeskuksena.

Purkuaika

Osastojen purun voi aloittaa lauantaina kello 16, mutta huolto-ovet avataan liikenteelle vasta kun Messulogistiikka on saanut toimitettua pakkausmateriaalit osastoille. Purun aikana on myös huomioitava muu liikenne.

Ensiapu

Näyttelyn aikana ensiapuryhmä on paikalla. Puhelinnumero löytyy osastoille jaettavasta oppaasta. Ensiapuun saa yhteyden myös järjestyksenvalvojien ja infopisteiden kautta. Ensiapupiste löytyy D-hallista kahvilan vierestä.

Teltat

Jos ulkoalueella osastoilla on telttoja, on huomioita riittävä painojen määrä. Keski-Suomen pelastuslaitoksen vaatimukset ovat seuraavat:

--

Tilaisuuksissa käytettävien telttojen kiinnityksessä tuulen varalta on ensisijaisesti noudatettava teltan valmistajan antamia ohjeita. Mikäli toiminnanharjoittajan käytössä ei ole valmistajan antamaa ohjetta, tulee noudattaa tätä ohjeistusta.

Telttakoko / minimipainot

2x2 m: vähintään 2 kpl 20 kg:n painoja tai 3 kpl 15 kg:n painoja
4x4 m: vähintään 3kpl 20 kg:n painoja tai 4 kpl 15 kg:n painoja
4x8 m: vähintään 5 kpl 20 kg:n painoja tai 6 kpl 15 kg:n painoja

Kyseisten painojen pitää olla kunnolla kiinnitettävissä tukevasti telttakehikkoon. Kyseessä voi olla myös esim. iso vedellä täytetty kanisteri, joka sidotaan telttakulmaan vahvalla narulla. Jos teltan voi kiinnittää luotettavasti esim. viereiseen tolppaan tai kiinteään betonipainoon voidaan irtopainoja vähentää tarpeen mukaan.

Huom! Luonnonkivet tms. ilman kiinnitystä olevat painoratkaisuja ei hyväksytä.