KoneAgria 

Valtakunnallinen nurmipalkinto Hovin tilalle

Olet täällä

Laapas-Helminen-Hovi kuva Heikki Sulander

Laidunyhdistys on valinnut valtakunnallisen nurmipalkinnon saajaksi tänä vuonna Petri ja Tanja Hovin maitotilan Lappeenrannasta. Palkinnon luovuttivat Laidunsäätiön edustaja Jaakko Helminen ja ProAgria Etelä-Suomen nurmiasiantuntija Asko Laapas. Palkinnon vastaanotti Petri Hovi KoneAgriassa perjantaina.

Kiitossanoissaan Petri Hovi muisti vaimoaan Tanjaa ja Asko Laapasta.

– Tässä yhteydessä haluan laittaa terveiset kotiin ja kiittää vaimoani Tanjaa. Yhdessä me olemme näitä miettineet ja vieneet eteenpäin, sanoi Hovi. 

Palkinnon valintaperusteina olivat huolellinen ja tarkka rehunkorjuu sekä rehu-, korjuuaika- ja raaka-ainenäytteiden hyödyntäminen korjuuajankohdan ja ruokinnan optimoinnissa. Nurmituotannon perusasiat, kuten kasvuston seuraaminen, täydennyskylvöt ja kasvustojen ravinnetasapainosta huolehtiminen, ovat Hovin maitotilalla erinomaisella mallilla.

Nurmikisan palkintona on tänä vuonna viljelijäparin matka Eurotier-näyttelyyn Hannoverissa.

Nurmi on tärkein rehustuksen osatekijä

Hovin tilan kokonaisviljelyala on 131 hehtaaria, josta nurmen osuus on yli 60 prosenttia. Tilalla on 65 lehmää ja lisäksi nuorkarja. Säilörehusatoa tilalla on tänä kasvukautena saatu 7000 kiloa kuiva-ainetta hehtaarilta.

Tila on mukana nurmentuotannon benchmarking-pienryhmässä, joka toimii ProAgria Etelä-Suomen toteuttamassa Kaakkois-Suomen Elinvoimainen maatilatalous ELINA -hankkeessa. Tila on myös aiemmin ollut aktiivisesti mukana Etelä-Karjalan nurmisatokerhon toiminnassa ja muissa maakunnassa toteutetuissa nurmituotannon kehittämishankkeissa.

- Nurmi on tärkein rehustuksen komponentti maito- ja naudanlihantuotantoa harjoittavilla tiloilla. Tilakohtaisesti onnistuminen nurmentuotannossa on erittäin ratkaisevassa asemassa ajatellen kokonaiskannattavuutta, toteaa tilan nurmiviljelyn asiantuntijana toimiva Asko Laapas ProAgria Etelä-Suomesta.

Etelä-Karjalassa nurmia viljellään noin 17500 hehtaarilla, mikä on lähes kolmannes maakunnan peltoalasta.

 

Kuvat: Heikki Sulander