Agri-INNO

Maataloussektorin innovaatiopalkinto AGRI-INNO on Suomen Messusäätiön 10 000 euron arvoinen tunnustuspalkinto.

Agri INNO

Se jaetaan vuosittain MaatalousKonemessujen tai KoneAgrian yhteydessä. Palkinto jaettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2018 MaatalousKonemessuilla. Vastaavaa palkintoa ei ole alalla.

Palkinnonsaajan valitsee raati, jossa on edustajat MTK:sta, ProAgriasta, Työtehoseurasta, Suomen Messuilta ja Maaseudun Tulevaisuudesta. Vuonna 2023 raatiin kuuluvat toiminnanjohtaja Jyrki Wallin Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:sta, päätoimittaja Jouni Kemppainen Maaseudun Tulevaisuudesta, toimitusjohtaja Harri Mäkivuokko ProAgria Keskusten Liitosta, toimitusjohtaja Anni Vepsäläinen Suomen Messuilta ja toimitusjohtaja Juha Ojala Työtehoseurasta.

Palkintokriteerit/säännöt

Palkinto voidaan antaa suomalaiselle henkilölle, ryhmälle, yhteisölle tai yritykselle, joka on kehittänyt innovaation (tuote, palvelu, toimintamalli), joka tuo maataloustoimialalle positiivista imagoa ja josta voi kehittyä kansainvälisestikin merkittävä tuote tai palvelu.

Arvioinnissa otetaan huomioon mm. seuraavia asioita:

• on toiminnallaan ja asiantuntemuksellaan edistänyt innovaation syntymistä

• on kehittänyt innovaation, josta on mahdollista kehittää merkittävä tuote tai palvelu

• innovaatio on edistänyt toimialan tuottavuutta ja kestävää kehitystä

• on tehnyt innovaatiota tunnetuksi kotimaassa ja ulkomailla

Palkintoa jaettaessa mainitaan kaikki palkittavan kohteen suunnitteluun merkittävällä tavalla osallistuneet henkilöt tai yhteisöt palkinnon saavan tahon ilmoituksen mukaan.

Ryhmän tai yhteisön saadessa palkintosumman sen jakaminen asianosaisten kesken on palkinnon saajatahon sisäinen asia. jos palkintosumman jakaminen on selvillä ennen palkinnon jakamista, siitä voidaan tiedottaa jaon yhteydessä.

Valintaraadin toimintaan liittyvät säännöt

1. Raadin puheenjohtaja valitaan joka kerta uudestaan.

2. Vuoden 2023 raadin jäsenet ovat: toiminnanjohtaja Jyrki Wallin MTK:sta, toimitusjohtaja Harri Mäkivuokko ProAgriasta, toimitusjohtaja Anni Vepsäläinen Suomen Messuilta, toimitusjohtaja Juha Ojala Työtehoseurasta ja päätoimittaja Jouni Kemppainen Maaseudun Tulevaisuudesta.

3. Kukin järjestö organisoi keskuudestaan esiraadin, joka itsenäisesti pisteyttää kilpailuun osallistujat. Varsinainen palkintoraati saa esiraatien tulokset käyttöönsä ja valitsee kilpailun voittajan tai vaihtoehtoisesti avajaispäivän pitchaukseen tulevat yritykset (3). Jälkimmäisessä tapauksessa raati valitsee voittajan avajaispäivänä heti pitchausten jälkeen. Voittajan lisäksi raati voi myöntää kunniamainintoja.

4. Raadilla on oikeus täydentää kokonpanoaan harkintansa mukaan

5. Jos raadissa äänestetään ja äänet menevät tasan, pj:n ääni ratkaisee.

6. Jos jotain raadin jäsentä ehdotetaan palkinnon saajaksi tai jäsen edustaa mahdollista palkinnonsaaja yritystä/yhteisöä, raadin jäsen ei saa äänestää mahdollisessa äänestyksessä.

7. Raadin edustajat voivat ehdottaa palkinnon saajaa raadin kokouksessa vaikka ehdotusten jättöpäivä on jo ohi. Toivotaan, että raatilaiset etsivät aktiivisesti ehdokkaita.

8. Messukeskuksen edustaja toimii raadin sihteerinä ja hänellä ei ole äänioikeutta.

9. Messukeskuksen edustaja tiedottaa palkinnosta medialle.

Hakeminen

Palkintoa voi hakea tai ehdottaa palkittavaa täyttämällä hakemuskaavake tämän tekstin alalaidassa olevasta painikkeesta.

Haun käynnistymisestä lähetetään tietoa mm. lehdistörekisterin kautta, erilaisille osoitteistoille, uutiskirjeiden kautta, tietoa myös Messujen verkkosivuilla.

Aikataulu

1. Hakemukset tulee toimittaa määräpäivään 26.9.2023 mennessä.

2. Messukeskus toimittaa ehdotukset raadille heti tämän jälkeen.

3. Valintakokous on 28.9. ja silloin valitaan voittaja tai vaihtoehtoisesti 3-5 ehdotusta, jotka esittäytyvät messujen avajaispäivänä. Näistä raati valitsee heti esittelyjen jälkeen voittajan.

4. Mahdollinen pitchaus ja palkinnon saajan julkistus KoneAgrian avajaispäivänä 12.10.2023 Tampereella.