Tervetuloa Jyväskylään 10.-12.10.2019!

Maitopaneelissa johdettiin taloutta

Olet täällä

Kuvassa vasemmalta oikealle: Merja Keisala, maitotilayrittäjä, Keisalan tila, Töysä, Janne Mäkikalli, maatalouspalvelupäällikkö, OP, Jaana Kiljunen, kehityspäällikkö Valio, Jarmo Keskinen, kehityspäällikkö, ProAgria Etelä-Suomi, Anu Fräntilä-Riihonen, maitotilayrittäjä, Riihiahon tila, Töysä

ProAgria Keskusten Liiton palveluryhmäpäällikkö Henna Mero alusti maitopaneelin muistuttamalla mieliin strategisen ja operatiivisen johtamisen eroja. Strateginen johtaminen vie kohti asetettua päämäärää ja operatiivinen on päivittäisen toiminnan johtamista. Tämä on tärkeää, jotta päästään haluttuun päämäärään ja saadaan tilan talous pysymään kunnossa.

Maitopanelistit keskustelivat vilkkaasti maitotilan talouden johtamisesta. Aihe oli sangen ajankohtainen ja panelisteilla olikin varma käsitys siitä, että tilalla tarvitaan selkeä päämäärä, jota kohti kulkea, mietityt keinot, miten päämäärä saavutetaan ja taustalle faktoja eli tunnuslukuja, joiden pohjalta päätöksiä voidaan tehdä. Panelistit kyselivätkin yleisöltä kilvan oman tilan talouden tunnuslukujen tietämystä.

ProAgria Etelä-Suomen kehityspäällikkö Jarmo Keskinen muistutti, että menestyäkseen yrittäjän on onnistuttava sekä strategisessa johtamisessa että operatiivisessa johtamisessa. Päätösten pitää perustua faktoihin. Hänen mukaansa joka tilalla pitäisi olla kassabudjetti. Juuri nyt on tarjolla tukea yrittäjälle kassabudjetoinnin aloittamiseen. ProAgrialla on myös investointipalvelu, jossa asiantuntijoiden kanssa pohditaan ja arvioidaan investointia ja asiantuntija on mukana suunnittelussa ja toteutuksessa.

OP:n maatalouspäällikkö Janne Mäkikalli neuvoi pitämään omat ja yrityksen varat erillään, se auttaa hahmottamaan rahan käyttöä. Tilalla pitää olla näkymä siitä, mihin suuntaan maksuvalmius on menossa. Pankin kanssa kannattaa käydä keskustelua tulevista investoinneista riittävän aikaisin. Myös silloin, jos tulee maksuvalmiusvaikeuksia, on hyvä tulla pankin juttusille ajoissa.

Paneelissa puhuttiin budjetoinnista. Maitotilayrittäjä Merja Keisala Töysästä kertoi heidän tekevän kuukausibudjetin ja kirjaavan ylös mahdollisimman tarkasti menot ja tulot. Samoin toimittiin Maitotilayrittäjä Anu Fräntilä-Riihosen tilalla Keuruulla. Heillä pidetään kirjanpitoa viikkotasolla ja joka kuukauden jälkeen tehdään välitilinpäätös. Tarkka talouden seuranta auttaa maksuvalmiuden seuraamisessa.

Valion kehityspäällikkö Jaana Kiljunen kertoi Valmassa ilmestyvästä maitobudjetista ja muistutti, että tuotanto kannattaa saada mahdollisimman tasaiseksi. Investointeja kannattaa lähteä suunnittelemaan riittävän ajoissa. Kannattaa käydä katsomassa, miten muut tilat ovat asioita toteuttaneet. Yrittäjät totesivatkin, että toisen yrittäjän kanssa keskustelu on hyvää vertaistukea, lisää hyvinvointia ja antaa uusia ajatuksia.

Tilakoon kasvu tuo haasteita johtamiseen. Panelistit totesivat, että kannattaa miettiä, mitä tehdään itse ja mihin tarvitaan ulkopuolista apua. Maatalousyrittäjän täytyy hallita hyvin monenlaisia asioita ja heiltä vaaditaan osaamista monelta eri alalta. Tarvitaan kouluttautumista, mutta kannattaa myös käyttää eri alojen asiantuntijoita.